Logo

Bibliotheek

De volgende boeken (alfabetisch op auteur gerangschikt) zijn eigendom van de Stichting Familie van der Kooij en bevinden zich in onze bibliotheek die is ondergebracht in ons archief in het Verenigingscentrum van “Ons Voorgeslacht” gevestigd in het Radex gebouw in Delft, Rotterdamseweg 183C 2629 HD. Geopend elke 2e zaterdag van de maand van 12.00 tot 16.00 uur.

Wilt u één van deze boeken raadplegen of lenen neemt u dan contact op met het secretariaat of de voorzitter dan kunt u ervan verzekerd zijn dat een bestuurslid van de Stichting Familie van der Kooij aanwezig zal zijn om u verder te helpen.

Logo
H. van der Kooij
Aad W. van der Kooij
Logo
H. van der Kooij
Jorrit van der Kooi
Logo
Jan van der Kooij
Th.B.W. van der Kooij e.a
Jan van der Kooij
Willem Bartel van der Kooi
Tijmen van der Kooy
drs. Aad van der Kooij
Logo
drs. Aad van der Kooij
Logo
Teunis van der Kooij
an van der Kooij en Aafke Vis-Kisman
Logo
Teun van der Kooij
Paulie van der Kooij Poezie/Gedichten
M. van der Kooij
Logo
Th.B.W. van der Kooij e.a.
Logo
Jan van der Kooi
Logo
Hedzer van der Kooi (ill. Thea Oost)
Logo
drs. Aad van der Kooi
Logo
Gerrit van der Kooij
Logo
Jan van der Kooij
Logo
Jan van der Kooij
Logo
Jan van der Kooij e.a.
Akke van der Kooi – Gerrit Neven
Logo
A. van der Tang