Logo

Boek

Het was een schone dag

Tijmen van der Kooy

Uitgever

Jaar van uitgifte

1998

Aantal bladzijden

ISBN

Inventaris van het archief van de familie Van der Kooij, Tijmen van der Kooij en T.P. van der Kooij (ca 1890-1982) Samengesteld door Peter Kok, Joost Hengstmengel en Rosalie Versmissen Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam Collectie nummer: 102 Januari 1998
Inleiding Het archief werd overgedragen in 5 ordners, 12 blauwe- en 13 grijs/bruinedocumentdozen en is overgepakt in 30 archiefdozen. Vermeldingen op etiketten van dozen en ordners zijn in deze lijst opgenomen. Daar waar geen tekst op een doos stond werd volstaan met het noemen van het doosnummer. Bij deze collectie: Wim van der Kooy en Sjoerd van Tuinen (redactie), ‘Het was een schoone dag’, de autobiografie van Tijmen van der Kooij (1875-1957), Almere/Heemskerk 1993, XXI + 126 + 102 pagina’s Wim van der Kooy (redactie), Supplement ‘Ik heb lang niets van u lieden gehoord’, (brieven), Almere 1997, 274 pagina’s. Januari 1998 Peter Kok In augustus 2019 maakte onderzoeker Joost Hengstmengel tijdens het raadplegen van het archief een beschrijving van de inhoud van de dozen 14 t/m 27 ter vervanging van de oude, zeer summiere beschrijving. Zijn beschrijving is hierbij opgenomen. Oktober 2019 Eind 2019 tot en met het vroege voorjaar van 2020 heeft Rosalie Versmissen, studente geschiedenis als vrijwilligster aan de inventaris gewerkt. Door de coronamaatregelen heeft zij het werk niet kunnen afmaken. Over de familie Van der Kooij Tijmen van der Kooij (T. van der Kooij) (1875-1957) was onderwijzer. Hij hield zich niet alleen bezig met onderwijszaken (het protestantschristelijk onderwijs) maar richtte zich ook op culturele en maatschappelijke vernieuwingen. Tijmen zijn leven stond in dienst van het gereformeerd onderwijs. Daarnaast liet hij zich in tal van lezingen, brochures en artikelen van zich horen. Hij investeerden zijn leven in de intellectuele werkzaamheden. Getrouwd met Hitje Koopmans (1875-1957). Zijn zoon, Tjalling Pieter van der Kooij (T.P. van der Kooij) (1902- ), getrouwd met Martina Margaretha Kwakkelstein, zette het emancipatieproces voort en werd directeur van de economische voorlichtingsdienst, secretaris-generaal van het ministerie van Economische zaken, hoogleraar economische geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Maart 2020 Rosalie Versmissen