Logo

Boek

Balthazar Gerards, moordenaar en martelaar

N. Bosma

Uitgever

Serie-uitgave van het Genootschap Delfia Batavorum nummer 10

Jaar van uitgifte

1983

Aantal bladzijden

ISBN

90-6203-635-X
[p. 6] Ten geleide Aan de vooravond van de herdenking van het feit dat het in 1984 400 jaar geleden zal zijn dat Prins Willem van Oranje door Balthazar Gerards werd vermoord, biedt het Genootschap Delfia Batavorum zijn leden een bijzonder lezenswaardig boekwerkje aan getiteld: Balthazar Gerards, moordenaar en martelaar. De auteur Nanne Bosma heeft zich gedurende vele jaren verdiept in het fenomeen Balthazar Gerards. Niet alleen heeft hij een uitvoerige studie gemaakt van deze veel omstreden figuur, maar ook heeft hij de toedracht van de moord op de Vader des Vaderlands nader geanalyseerd. Vele nieuwe feiten en gezichtspunten aangaande deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis voert hij in zijn boek aan, terwijl talrijke, voor een deel nimmer gepubliceerde, prenten dit vlot geschreven boek verluchten. Het Genootschap prijst zich gelukkig dat Nanne Bosma zijn manuscript ter beschikking heeft gesteld voor de serie-uitgave van Delfia Batavorum en verwacht dat ook dit boek weer veel belangstelling zal krijgen bij zijn leden. Delft, September 1983 De Publikatie-commissie
Inhoudsopgave Ten geleide Balthazar Gerards, moordenaar en martelaar Voorwoord Iedere Nederlander kent Balthazar Gerards Balthazar Gerards en de moord te Delft in beeld Afkomst van Balthazar Gerards De wereld waarin Balthazar Gerards opgroeit Jeugd van Balthazar Gerards De Apologie Calvinist of katholiek? Moordaanslagen vóór 10 juli 1584 De daad van Jean Jaureguy Balthazar Gerards en de moord Voorbereiding Balthazar Gerards-Francois Guyon Laatste woorden van Willem van Oranje Verder verloop van de gebeurtenissen De moordenaar wordt martelaar De executie Nageschiedenis 25000 kronen ‘Eenen jonckman van ontrint 25 jaren, wesende oock wel geleert, welsprekend ende in zijnen handel seer actijf.’ Bijlage I – De bekentenis van Balthazar Gerards Bijlage II Fragment uit: Historie vanden neerslach vanden Prince van Orangie, ende vande tormenten ende doot Balthazars Gerardt die hem ter oorsaken van dyen binnen Delft aen ghedaen zijn. Bijlage III Rombout Uylenborgh aan de regering van Leeuwarden Bijlage IV Lijkschouwing van de prins Geraadpleegde literatuur