Logo

Boek

Abraham, vader van/voor een menigte volkeren

dr. A. van der Kooij

Uitgever

Universiteit Leiden

Jaar van uitgifte

1990

Aantal bladzijden

24

ISBN

Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de uitlegging van het Oude Testament, de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst en de Israëlitische letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 23 februari 1990