Logo

50 jaar jubileum!

Stichting Familie van der Kooij

Genealogie

Welkom op onze site

Logo

Oprichting

De stichting is opgericht bij notariële akte van 1 november 1973. Er zijn meer dan 400 donateurs verspreid over de hele wereld en verdeeld over meerdere stammen:

  • de A (Delflandse tak),
  • B, C, D, E- en G-stam en daarnaast
  • de Friese tak.

 

Over het ontstaan en de geschiedenis van de afzonderlijke stammen kunt u lezen op de betreffende pagina’s. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn bij het secretariaat op te vragen.

Primair doel

Stamboomonderzoek - Genealogie

In het voorjaar van 2013 is ons nieuwe genealogieënboek voor de A-stam uitgekomen.

U kunt dit bestellen voor € 25,- incl. portokosten in Nederland bij: winkel@stichtingvanderkooij.nl

Daarnaast onderhouden wij contacten met en tussen naamgenoten. Dit doen wij door middel van ons blad De Eendenkooi, Facebook en door het periodiek houden van een naamgenotendag.

U kunt ons steunen voor minimaal € 15,- per jaar.
U ontvangt daarvoor vier maal per jaar
ons familieblad “De Eendenkooi”.

Meld je aan. Wij nemen contact met je op
*=Verplicht

Laatste nieuws