Logo

Jubileum 50 jaar Stichting Familie Van der Kooij(i,y).

De Stichting Familie Van der Kooij vierde op 1 november 2023 haar 50 jarig jubileum. Dat is een unicum in de wereld van stichtingen die zich richten op genealogie, het stamboomonderzoek in families.De Stichting heeft een boek uitgebracht over deze 50 jaar. Daarin valt onder meer te lezen hoe je familie-onderzoek kunt doen, hoeveel families Van der Kooi(j)(y) er zijn, en of ze onderling verwant zijn. Het boek geeft goed weer hoe de Stichting met vallen en opstaan dit 50 jarig jubileum heeft gehaald.

Het eerste exemplaar werd op woensdag 29 november jl. aangeboden aan Simon van der Kooij, de auteur van het jubileumboek en al tientallen jaren betrokken bij de stichting. Waarna het boek aan alle donateurs is toegezonden.

Het boek is verkrijgbaar voor 20,- EURO, excl. portokosten.