Stichting Familie van der Kooij(y,i)
 

De Leeuwenwoning


 


 
  BIBLIOTHEEK

De volgende boeken zijn eigendom van de Stichting Familie van der Kooij en bevinden zich in onze bibliotheek die is ondergebracht in onze archiefruimte in het Verenigingscentrum van "Ons Voorgeslacht" gevestigd in het Radex gebouw in Delft, Rotterdamseweg 183C 2629 HD.
Geopend elke 2e zaterdag van de maand van 12.00 tot 16.00 uur.
   
Wilt u ťťn van deze boeken raadplegen of lenen neemt u dan contact op met het secretariaat of de voorzitter dan kunt u ervan verzekerd zijn dat een bestuurslid van de Stichting Familie van der Kooij aanwezig zal zijn om u verder te helpen.
 

 

Aad van der Kooij

Beestje Majesteit   

 

E.H. Kossmann

De lage landen 1780-1940

Akke van der Kooij e.a. 

Zoeken naar grondwoorden

 

J. Kruger

Delft, Gemeenlandshuis van het hoogheemraadschap

dr. A. van der Kooij

Abraham,  

 

K.A. Mayer

Rotterdam, havenstad in de frontlijn

Arie van der Kooij

De labschool vereeuwigd

 

J. Mevius

De munten van het koninkrijk

Gerrit van der Kooij

Verzamelde gedichten

 

J. Moerman

De kerk van 't Woudt

Jan van der Kooij e.a.

Wijzer op weg in Leiderdorp   

 

O. Neubecker

Bronnen, symbolen en betekenis van heraldiek

Jan van der Kooij e.a Leiderdorp van straat tot straat  

J.W. Niemeyer

Delft en Delfland

Jan van der Kooij En wat dies meer zij      
D. van der Kooij The growth of bacteria on organic compounds in drinking water  

C. Niewhoff

Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland

Jan van der Kooij Langs wegen van duister en licht  

D.J. Noordam

Leven in Maasland

Jan van der Kooij Verzamelde gedichten  

L.G. Oosterling

Wassenaarders kent u ze nog

Jan van der Kooij Werkelijkheid  

F. van Ooststroom

Midden Delfland, boerenerven

Jan van der Kooij Haiku gedichten  

P. West

Vlaardingen en Vlaardingerambacht

Paulie van der Kooij Met vingers van licht  

H. Paape

De geuzen

M. van der Kooij Om niet te vergeten  

C. Pama

Ons familiewapen

Hedzer van der Kooi Stapje voor stapje de kerkdienst door  

J.C.H. de Pater

De familie Falck in de patriottentijd

H. van der Kooij Dag-retour vlucht  

A.N.W. van der Plank

Het namenboek

drs. Aad van der Kooij Ik of Gij?    

Th.J. Poelstra

Het Hollandse stadsarchief

  In zijne voetstappen  

E.P. Polak

Zorg voor het familiearchief

  Utrechtse biografieŽn   

J.L.F. Post

Geschiedenis van Maasland

Jorrit van der Kooi   De vloeivelden  

J. de Rek

Prinsen, patriciŽrs en patriotten

Th.B.W. van der Kooij e.a Groeten uit Rijswijk  

J. de Rek

Van Hunenbed tot Hanzenstad

Th.B.W. van der Kooij e.a.  Rijswijk te kijk  

J. de Rek

Van BourgondiŽ tot barok

Teunis van der Kooij  Leerschool der kleine luyden   

J. de Rek

Koningen, kabinetten en klompenvolk

Teun van der Kooij   Maasland anno 1840   

D.G.G. Ringelenstein

Van zingende torens en malende molens

H. van der Kooij Algemene Geodesie  

G.D.J. Schotel

Het Oud Hollands huisgezin

Tijmen van der Kooy Het was een schone dag  

G.D.J. Schotel

Het maatschappelijk leven onzer voorvaderen

Willem Bartel van der Kooi Het tekenonderwijs in Friesland  

G.H.J. Seegers

Persoonlijk gegeven, grepen uit de geschiedenis van de bevolkingsregistratie

Jan van der Kooi  Schilder en tekenaar  

M.C. Sigal

Schetsen uit de geschiedenis van Pijnacker

     

G. van Spaan

Rotterdam, beschrijven van stad en omliggende dorpen

A. van der Tang Stamboomonderzoek  

K. ter Laan

Aardrijkskundig woordenboek van Nederland

M. Achterberg De Hollandse Bodebus  

J. van Toll

Een en ander over sibbekunde

A. Alberts De huzaren van Castricum  

J.H.W. Unger

Regestenlijst voor Rotterdam en Schieland

G. Alders Hollandse StudiŽn  

J. Verheul

Rotterdam, verdwenen en bestaande windmolens

P.S. Anes De uitwateringssluizen van Katwijk  

J. Verheul

Oude boerenhofsteden in Zuid Holland

E.A. Beresteyn Grafmonumenten en grafzerken in de Oude Kerk van Delft  

J. Verheul

Boerderijen in Zuid Holland

J. v.d.Berg De ouderdom vertelt aan de jeugd  

J. Verheul

Merkwaardige oude bouwwerken aan het jaagpad

J.C. Besteman Hollandse StudiŽn  

D. Vis ŗ Saandyk

Kroniek van een Zaans geslacht

A. Bijl Merkwaardige historiŽn in en om Vlaardingen  

J.J. Voskuil

Kohieren van de 10e penning Overschie en Twisk

A. Bijl Van spoken en heksen in en om Vlaardingen  

B. van Waalwijk

Rotterdams kwartierstatenboek

J.Th. Boelen Stamboek der familie Boelen  

H.B.E. Warnaars

Molens en klederdrachten in Nederland

J.A. de Boo Heraldiek  

T. Wijsenbeek

Achter de gevels van Delft

C. Boschma Het tekenonderwijs in Friesland, van de Kooi  

J.P. Winsemius

Delfland en de 7 ambachten van het Hoogheemraadschap

N. Bosma Balthazar Gerards, moordenaar en martelaar  

C. Zevenbergen

Rotterdam, toen zij vertrokken

H. Brouwer Beschrijving van de dtb boeken  

Havenaar

Havenaar familienaam

H. Brouwer Beknopte handleiding tot kennis van het oude schrift  

Hazelzet

Rotterdam van vissersdorp tot wereldhaven

P. Bulthuis De weduwe in koffie, thee en tabak  

G.D. van der Heide

Achter de schermen

A.P.A. van Daalen Delftse Poorthistorie, doe open de poort  

C. Hoek

Rotterdam en omgeving aan het eind van de middeleeuwen

A. Th. van Deursen Mensen van klein vermogen. Het kopergoud van de gouden eeuw, dagelijks brood  

C.S.T.J. Huijts

De ontwikkeling van Midden Delflandse boerderijen

A. Th.van Deursen Mensen van klein vermogen. Het kopergoud van de gouden eeuw, Volkscultuur  

J.C. Kort

Het archief van de Heren van Haarlem

S. Dijkhuizen Eendenkooien  

H.P.H. Jansen

Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden

Diversen Oude Leede, herinneringen aan een buurtschap  

W. Jappe

Handleiding voor de lokale regionale geschiedenis

diversen Maasland, uit het verleden van de gereformeerde kerk  

J.J.H.G.D. Karelse

Eendenkooi en kooibedrijf in Nederland

C. Drossaart van Dusseldorp Merkwaardige privileges van Vlaardingen  

K. Nieuwkamp

Europeese totemdieren

R.A.D. Renting Rotterdam in de 17e en 18e eeuw  

H.J. Knottenbelt

Vlaardingen in de 2e helft der 16e eeuw

E. Kolff De Tempel, verleden en toekomst van een landgoed  

G. Ottevanger

Midden Delfland, molens en gemalen en andere waterstaatkundige elementen

F.J. Kleijn Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven  

Gallťe

Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners

W.A. Feitsma Delft en haar krijgsgeschiedenis  

Gelder

Munten in muntvondsten

W.J.Formsma Gids voor de Nederlandse archieven  

Hagoort

Twintig eeuwen emancipatie

J. Kal Een dichter in mijn familie     Historisch Jaarboek Schipluiden