Stichting Familie van der Kooij(y,i)
 

De Leeuwenwoning


 


KOM OOK OP DE NAAMGENOTENDAG OP 29 SEPTEMBER! OOK NIET DONATEURS KUNNEN ZICH AANMELDEN!
 
 

WELKOM op de website van de Stichting Familie van der Kooij (y,i).

Een keer in de vijf jaar wordt een Naamgenotendag gehouden waarbij iedereen die interesse heeft in onze Familie Van der Kooij (y,i) welkom is.
Locatie: naast de Dorpskerk in Schipluiden.
Programma: een verrassing om elkaar beter te leren kennen en verder lezingen, dorpswandeling, museumbezoek, varen bij goed weer.
Kosten: 5 euro per persoon voor lunch, koffie en thee, te voldoen bij binnenkomst.
Aanmelden: naamgenotendag@stichtingvanderkooij.nl

----------------------------------------------------------------------De stichting is opgericht bij notariële akte van 1 november 1973. Er zijn meer dan 400 donateurs verspreid over de hele wereld en verdeeld over meerdere stammen: de A (Delflandse tak), B, C, D en E- stam en daarnaast de Friese tak. Over het ontstaan en de geschiedenis van de afzonderlijke stammen kunt u lezen op de betreffende pagina's.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn bij het secretariaat op te vragen.

Doel:
Ons doel is primair genealogisch onderzoek; in het voorjaar van 2013 is ons nieuwe genealogieënboek voor de A-stam uitgekomen.
U kunt dit bestellen voor
25,- incl. portokosten in Nederland bij: winkel@stichtingvanderkooij.nl.
Daarnaast onderhouden wij contacten met en tussen naamgenoten; dit doen wij door middel van ons blad de Eendenkooi, facebook en door het houden van een naamgenotendag één maal in de vijf jaar.
Wij zijn ook geregeld te vinden bij activiteiten in de regio van Midden Delfland zoals de Midden Delflanddag, en op het evenement Famillement dat dit jaar in Leeuwarden is gehouden.


Ook donateur worden?

U kunt ons steunen voor minimaal
15,- per jaar. U ontvangt daarvoor vier maal per jaar ons familieblad de Eendenkooi.
Aanmelden: kantoor@
stichtingvanderkooij.nl

De nieuwe Eendenkooi is in juni naar de donateurs gestuurd. Kopij voor de volgende uitgave dient uiterlijk 1 september 2018 in het bezit van de redactie te zijn.