Stichting Familie van der Kooij(y,i)
 

De Leeuwenwoning


 


De Eendenkooi van september is naar de donateurs gestuurd. Nieuwe kopij ontvangen wij graag voor 1 december 2017.
 
 

WELKOM bij de website van de Stichting Familie van der Kooij (y,i).

De stichting is opgericht bij notariële akte van 1 november 1973. Er zijn meer dan 400 donateurs verspreid over de hele wereld en verdeeld over meerdere stammen: de A (Delflandse tak), B, C, D en E- stam en daarnaast de Friese tak. Over het ontstaan en de geschiedenis van de afzonderlijke stammen kunt u lezen op de betreffende pagina's.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn bij het secretariaat op te vragen.

Doel:
Ons doel is primair genealogisch onderzoek; in het voorjaar van 2013 is ons nieuwe genealogieënboek voor de A-stam uitgekomen.
U kunt dit bestellen voor
25,- incl. portokosten in Nederland bij: winkel@stichtingvanderkooij.nl.
Daarnaast onderhouden wij contacten met en tussen naamgenoten; dit doen wij door middel van ons blad de Eendenkooi, facebook en door het houden van een naamgenotendag één maal in de vijf jaar.
Wij zijn ook geregeld te vinden bij activiteiten in de regio van Midden Delfland zoals de Midden Delflanddag, Open Monumentendag en in het najaar van 2016 nam de Stichting deel aan het Famillement in Utrecht.

Ook donateur worden?

U kunt ons steunen voor minimaal
15,- per jaar. U ontvangt daarvoor vier maal per jaar ons familieblad de Eendenkooi.
Aanmelden:
secretariaat@stichtingvanderkooij.nl

De nieuwe Eendenkooi is in juli naar de donateurs gestuurd. Kopij voor de volgende uitgave dient uiterlijk 1 december 2017 in het bezit van de redactie te zijn.